CURA DATA SERVICES,
DIENSTEN


Het succes van een organisatie is afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid van informatie. Informatie is een kritische succesfactor en mede bepalend voor een juiste besluitvorming binnen een organisatie.

Informatievoorziening
Het op een gestructureerde manier verkrijgen van informatie wordt bepaald door de inrichting van het proces van informatievoorziening. Dit proces geeft aan op welke wijze gegevens worden gegenereerd, verwerkt en bewerkt, om uiteindelijk als informatie in de gewenste vorm beschikbaar te worden gesteld.

Dienstenplatform
Cura DS heeft haar dienstenplatform ingericht rondom het proces van informatievoorziening.