DATA ENTRY,
CURA INVOICE


Cura Invoice wordt ingezet voor verwerking van relevante gegevens op inkoopfacturen. Onder andere factuurkapgegevens worden automatisch herkent waardoor het aantal fouten bij Data Entry aanzienlijk wordt gereduceerd en u de juiste informatie aangeleverd krijgt.

Cura Invoice is gebaseerd op een combinatie van FreeForm- en Patroon herkenning.