CURA DATA SERVICES,
DOCUMENT MANAGEMENT


Documentmanagement is een veelgebruikte term die voor een ieder van ons een andere betekenis heeft. Eigenlijk is het niet meer dan een middel om vanaf het moment van documentcreatie, zicht te houden op de levenscyclus van het document. Met het managen van "actieve" documenten kan de alsmaar groeiende informatiestroom beheersbaar blijven.

Eigenlijk is Document Management dus een hele brede term die een heleboel processen en systemen kan omvatten. Document Management is het geheel van procedures en functionaliteiten is die ervoor zorgen dat documenten op een gecontroleerde en beheerde manier worden opgeslagen,  gereviseerd, verrijkt, verwerkt en gepubliceerd.

Oplossing om documentstromen te kunnen beheren en beheersen is bijvoorbeeld
Document Management Systemen (DMS) van Cura DS.