DOCUMENT MANAGEMENT,
DIGITALISERING


Het digitaliseringsproces bestaat uit een aantal functionele stappen, namelijk:

  • Scanklaar maken
  • Vastlegging van de gegevens (metadata) in de database
  • Scannen
  • Omzetten naar gewenste bestandsformaat
  • OCR'en
  • Schonen, ontdubbelen (kan voor- en achteraf)
  • Groeperen in gewenste structuur

Elk van deze stappen heeft invloed op de kwaliteit van de oplevering. Het scannen zal in eerste instantie de kwaliteit bepalen (kleur, zwart/wit, grijs, resolutie), maar er zijn ook andere zaken van belang. Een belangrijk aspect van de kwaliteit is de bruikbaarheid: zijn de afbeeldingen goed leesbaar (fysieke bestandsformaat)? Hoe kunnen ze worden opgezocht? Is het scannen volledig? Hoe is de originaliteit gewaarborgd?

Het vastleggen van de metadata is belangrijk voor het garanderen van de volledigheid. De OCR-fase, het converteren naar andere formaten en het groeperen naar de wens van de eindgebruiker belangrijk voor de bruikbaarheid.
De producten van Cura DS ondersteunen het proces voor het digitaliseren van uw belangrijkste bedrijfsdocumenten.