DOCUMENT MANAGEMENT,
ARCHIVERING


De toename van digitale gegevens en daarmee de groeiende vraag naar opslagcapaciteit noodzaakt organisaties om goed te kijken hoe zij deze gegevens moeten opslaan en archiveren, hiermee sterk rekening houdend met dynamische en statische gegevens. Een archiefsysteem wordt meestal voor vele jaren aangeschaft. Door technologische ontwikkelingen kan het een wens of eis zijn om de bestaande informatie infrastructuur aan te passen, waarbij veranderingen van leverancier dan wel platform nodig zijn. Dit neemt niet zelden veel tijd in beslag.

Cura DS biedt een oplossing voor uw archivering door middel van het gebruik van een
Document Management Systeem (DMS).