DATA ENTRY,
CURA HEALTHCARE


Speciaal voor de branche van zorgverzekeraars is Cura HealthCare ontwikkeld voor het verwerken van ziektekostendeclaraties, die deze zorgverzekeraars dagelijks in respectabele aantallen ontvangen. Cura HealthCare is volledig toegesneden op alle specifieke zaken die van doen hebben met ziektekostendeclaraties. Doordat het aantal te verwerken declaraties zo enorm hoog is, is het meer dan rendabel gebleken om de software volledig toe te snijden op de bijzondere eisen, die daaraan worden gesteld in deze branche. 

Eveneens door de grote aantallen is voor het bereiken van een hoge herkenningsgraad een zogeheten "FreeForm" OCR techniek toegepast. De meer traditionele methode van herkenning met behulp van sjablonen of templates is door de massa immers niet bruikbaar. Zo zijn er in Nederland circa 40.000 zorgaanbieders (onder andere huisartsen, tandartsen en specialisten) die - bij wijze van spreken- allemaal een eigen vorm van facturen hebben. Het zou ondoenlijk en ook erg  onrendabel zijn om voor al deze verschillende facturen templates te maken. De "FreeForm" methode heeft als voordeel, dat de intelligentie en logica in de software voor alle declaraties geldt. De facturen van nieuwe zorgaanbieders of veranderde facturen van bestaande zorgaanbieders worden - zónder aanpassingen in de software - even goed herkend als bestaande facturen.